Vysvětlivky k pravidlům pro přepis do hebrejštiny, které používám v tomto programu.

h. název písmene biblehub SBL česky/czech výslovnost poznámka
א alef ' nevyslovuje se vytváří pomlku
ֹא alef ō ō ó
אֶ alef e e e alef se segol
אָ alef á alef s qámetc
ע ajin ʿ `(?) nevyslovuje se vytváří pomlku
עַ ajin a a a vodorovná čárka se vždy vyslovuje jako "a" ajin s patach
ב vét v Písmeno vét může mít dvojí výslovnost.בֵּית
ב bét b b b Písmeno bét může mít dvojí výslovnost. בֵּית - bét, bé(i)t - dům S dagesh/mapik
ד dalet d V lekci starozákonní hebrejštiny nás učili, že se vyslovuje jako dz, ale s tím jsem se v praxi nesetkal. bez mapiku
דּ dalet d nebo dd d s dagesh, mapik
וּ ו waw w,ww w v nejčastěji spojka
וֹ ו waw+chólem w, ōw Ó,ô,[ó] Písmeno waw může mít různou výslovnost. Prodloužené samohlásky píšu klasicky pomocí čárky.
וּ waw+šúrek ū ū ú, u Písmeno waw může mít různou výslovnost. Prodloužené samohlásky píšu klasicky pomocí čárky.
כ chaf kh/x krční ch Pozor: Někteří autoři zvukových reprodukcí někdy čtou anglický přepis s ch jako k, což neodpovídá správné výslovnosti.
כּ "kaf" k k k krční ch s dageš/mapik
פ fe f
פּ pe p nebo pp p s dageš/mapik
שׁ šin sh š š tečka vpravo nahoře
שׂ sin ś s s tečka vlevo nahoře
צ tcade tc tc/c anglicky: tz nebo ts
ח chet ch obvykle se nevyslovuje v krku, ale různí řečníci to mají jinak
ה he h na rozdíl od řečtiny, vyslovujeme zřetelně anglické přepisy používají h na prodloužení koncové samohlásky
ק qof q k
ט tet t nebo T V lekci starozákonní hebrejštiny nás učili, že se vyslovuje jako anglické sykavé "th". V praxi se setkáme nejčastěji se slovem טוֹב tóv/thóv
ת tav t
מ מּ mem m, mm m, mm m, mm s dageš, mapik
גּ ג gimel g, gg g, gg g, gg s dageš, mapik
י jod y j písmeno jod, někdy ovlivňuje jinou samohlásku.
ִ dlouhý chirek î í prodloužená samohláska í
ֵ tcére é prodloužené é
ֵי tcére jód ê ê é,é(i) Má dvojí výslovnost buď jako prodloužené é nebo jako ej s lehkým náznakem "j". O prodloužení a změkčení se stará písmeno י yod. Anglický přepis e nebo ei.
segol yod
ְ šewa ə ~ Výslovnost nejčastěji zní jako e, jindy se nevyslovuje. Vlnovku Někdy to používám, když výslovnost není zcela jasná a zní jako neurčitý zvuk.
ֹ chólem ō ō ó