Macro pro Word pro zformatování přepisu.

Přepis

q[ó]l q[ó]ré bammidbár pannú dere[kh] Adonaj jaššərú bá'arává məsillá lé'lóhénú
kol-gé jinnásé wə[kh]ól-har wəgiv'á jišpálú wəhájá he'áqóv ləmíš[ó]r wəhárə[kh]ásím ləviq'áh
wəniglá kəv[ó]d Adonaj wərá'ú [kh]ól-básár ja[ch]ədáw kí pí Adonaj dibér

Výsledný zformátovaný text

qól qóré bammidbár pannú derekh Adonaj jaššərú bá'arává məsillá lé'lóhénú
kol-gé jinnásé wəkhól-har wəgiv'á jišpálú wəhájá he'áqóv ləmíšór wəhárəkhásím ləviq'áh
wəniglá kəvód Adonaj wərá'ú khól-básár jachədáw kí pí Adonaj dibér

Makro pro Word (Visual Basic)

Sub transliterate_format()
Selection.Find.ClearFormatting
Selection.Find.Replacement.ClearFormatting
Selection.Find.Replacement.Font.Italic = True
With Selection.Find
.Text = "[^?]"
.Replacement.Text = "^&"
.Forward = True
.Wrap = wdFindContinue
.Format = True
.MatchCase = False
.MatchWholeWord = False
.MatchWildcards = False
.MatchSoundsLike = False
.MatchAllWordForms = False
End With
Selection.Find.Execute Replace:=wdReplaceAll
Selection.Find.Replacement.Font.Italic = True
With Selection.Find
.Text = "[^?^?]"
.Replacement.Text = "^&"
.Forward = True
.Wrap = wdFindContinue
.Format = True
.MatchCase = False
.MatchWholeWord = False
.MatchWildcards = False
.MatchSoundsLike = False
.MatchAllWordForms = False
End With
Selection.Find.Execute Replace:=wdReplaceAll
Selection.Find.ClearFormatting
Selection.Find.Replacement.ClearFormatting
With Selection.Find
.Text = "["
.Replacement.Text = ""
.Forward = True
.Wrap = wdFindContinue
.Format = False
.MatchCase = False
.MatchWholeWord = False
.MatchWildcards = False
.MatchSoundsLike = False
.MatchAllWordForms = False
End With
Selection.Find.Execute Replace:=wdReplaceAll
With Selection.Find
.Text = "]"
.Replacement.Text = ""
.Forward = True
.Wrap = wdFindContinue
.Format = False
.MatchCase = False
.MatchWholeWord = False
.MatchWildcards = False
.MatchSoundsLike = False
.MatchAllWordForms = False
End With
Selection.Find.Execute Replace:=wdReplaceAll
Selection.WholeStory
Selection.Copy
Selection.HomeKey Unit:=wdStory
End Sub

Postup pro Word

Pro automatickou záměnu ve Wordu začněte nahrávat makro. Makru přiřaďte klávesovou zkratku a pojmenujte ho třeba translit_format. Poté ukončete nahrávání, otevřete nahrané makro a vložte do něj kód z této stránky (první a poslední řádek vynechte). Poté uložte a zavřete editor maker (Visual Basic). Následně ve Wordu zmáčknete zvolenou klávesovou zkratku, která aktivuje makro. Tímto způsobem je možné snadno zformátovat celé verše. Je ale možné, že si makro budete muset upravit, podle vaší potřeby. Zde jsem hledal text uvnitř hranatých závorek, který má jeden nebo dva znaky. Na tom jsem provedl změnu přidání formátu kurzívy písma. Pak jsem odstranil hranaté závorky. Pokud máte více než dva znaky v závorce, potřebujete si makro rozšířit. Např. 4 hledané znaky jsou:^?^?^?^? Což je text, který zadáte do vyhledávací části hledacího okna když zaznamenáváte makro nebo přímo makro zeditujete ve Visual Basicu. Pokud si nahrajete vlastní makro, tak změnu, kterou potřebujete udělat je přidat následující řádek:

Selection.Find.Replacement.ClearFormatting
Za tento řádek.
Selection.Find.Replacement.Font.Italic = True

Postup pro LibreOffice

Postup pro LibreOffice je velmi jednoduchý a není třeba makra. LibreOffice Writer má v dialogovém okně pro nahrazování možnost regulární výraz. V otevřeném okně pro nahrazování zadejte hledaný řetězec:

\[(.{1,4})\]

Jako nahrazovaný řetězec zadejte:

$1

Rozbalte Ostatní možnosti a Formát Stylu písma zvolte: Kurzíva